Jeugdbrandweer Halfweg – Zwanenburg

De Jeugdbrandweer

In Nederland zijn ongeveer 155 jeugdbrandweerkorpsen actief. In deze korpsen wordt jongens en meisjes van 12 t/m 18 jaar een aantal aspecten van het brandweer vak bijgebracht. Daarbij is een van de doelstellingen dat kinderen door kunnen stromen naar de vrijwillige- of beroepsbrandweer. Zo zijn bij een groot aantal brandweerkorpsen mensen werkzaam die hun brandweer carrière bij de jeugdbrandweer zijn begonnen. Het gaat hierbij niet alleen om brandweerkorpsen met een jeugdbrandweer maar ook bij korpsen die geen jeugdbrandweer hebben zijn mensen in dienst die elders bij de jeugdbrandweer begonnen zijn. De jeugdbrandweer wordt daarom gezien als de kweekvijver voor de “volwassen” brandweer. Vandaar dat nog steeds nieuwe korpsen worden opgericht. Voordat de stap naar de “volwassen” brandweer gemaakt kan worden hebben de kinderen bij de jeugdbrandweer meestal een opleidingsperiode van 5 tot 6 jaar achter de rug.

Junioren

Leden in de leeftijd tussen de 12 en de 15 jaar zijn junioren. Hier begint de (jeugd)brandweer carrière. Bij de junioren worden de basisvaardigheden van de brandweer opgedaan. Vaardigheden die later goed van pas kunnen komen. Het gaat niet alleen over brandweervaardigheden. Het werken in teamverband is minstens zo belangrijk. Zonder team geen resultaat!

Aspiranten

Vanaf het jaar dat een jeugdlid 15 is kan hij of zij meedoen bij de aspiranten. Hier worden de basisvaardigheden verder ontwikkeld. Na het jaar dat het jeugdlid 18 is geworden mag hij of zij niet meer meedoen met de jeugdbrandweer. Zij kunnen met een pré solliciteren bij een vrijwilligers, beroeps of bedrijfsbrandweerkorps. De jeugdbrandweer is dan een mooie kweekvijver.

Lesmateriaal

De jeugdbrandweer heeft voor de opleiding van de jeugdleden ook professionele lesboeken beschikbaar. Voor de junioren is er een boek waar kort en bondig uitleg wordt gegeven over een groot aantal onderdelen van de brandweeropleiding Manschap A. Voor de aspiranten is gekozen om een leerboek te ontwikkelen dat wat op een groot aantal onderdelen gelijk is aan het lesboek van de brandweeropleiding tot Manschap. Met dit laatste kunnen de jeugdleden worden voorbereid op een toekomst bij de “volwassen” brandweer.

Promotie film jeugdbrandweer 

 

Bij ons leer je dus de basis van het brandweervak. Hierbij moet je denken aan het uit- en oprollen van slangen, het inschatten van een brand en het redden van slachtoffers. Deze kennis wordt overgebracht door ervaren brandweermensen en wordt daarna toegepast in de praktijk. .

Slangen gooien tijdens de eindoefening © George Bakker / VRK

 

De oefeningen zijn onder andere ook ter voorbereiding op de drie wedstrijden die wij per jaar spelen. Twee daarvan zijn oefenwedstrijden. Die wedstrijden worden in De Kring , in de regio VRK en landelijk gespeeld. Landelijke wedstrijden wordt georganiseerd door JBNL (www.JBNL.nl) en kunnen we landskampioen worden.

 

Naast de oefeningen en de theorieavonden worden er ook uitstapjes georganiseerd. Zo gaan bijvoorbeeld kijken op een andere kazerne of brengen we een bezoekje aan de alarmcentrale. Ook wordt de jeugdbrandweer betrokken bij diverse activiteiten. Zo helpen de jeugdleden mee met een open dag, assisteren ze bij de polderloop in Spaarndam , de jaarlijkse huttenverbranding van de speeltuinvereniging en zijn ze bij de volwassen brandweerwedstrijden die in 2015 georganiseerd worden door ons korps aanwezig.

De jeugdbrandweer is niet inzetbaar voor echte brand en wordt dus niet naar meldingen gestuurd. We oefenen nooit met echt vuur, maar met knetterkasten en lichtslangen. Zo proberen we een brand goed te simuleren. We hebben dus ook geen ademlucht nodig, waar we dus ook niet mee oefenen.

Aanmelden

Enthousiast geworden?  En ben je tussen de 12 en 18 jaar en heb je woensdag ’s avonds van 19:00 tot 21:00 tijd om mee te oefenen op de brandweerkazerne in Halfweg?  Wij zoeken nog versterking voor onze jeugdploeg, dus meld je aan of loop eens langs.  Mailtje naar Dave van Zanten, coördinator Jeugdbrandweer Halfweg/Zwanenburg, kan ook:  halfwegzwanenburg@jeugdbrandweer.nl

Aanvullende informatie:

 

Jeugdbrandweer Nederland: https://www.jeugdbrandweer.nl

Jeugdbrandweer Kennemerland: https://www.brandweer.nl/kennemerland/jeugdbrandweer